Categories
Лайфстайл

Денят на моряка 2023: Подчертавайки ангажимента за опазване на морската среда

На 25 юни отбелязваме годишния Ден на моряка, който през 2023 година носи със себе си важно послание – подчертаването на ангажимента за опазване на морската среда. Темата на Световното мореплаване за тази година е „MARPOL на 50 – Нашият ангажимент продължава“, фокусирайки се върху приноса на моряците за опазване на морската среда.

Моряците, които прекарват голяма част от времето си в морето, са неотменна част от решението, когато става въпрос за защита на околната среда. Водният транспорт играе важна роля в европейската икономика, осигурявайки свързаността между различните страни и давайки възможност на хората и стоките да пътуват по воден път.

Съобразно това, Евростат представи нови данни за заетостта във водния транспорт през 2022 година в Европейския съюз. Според тези данни, общо 292 000 души във възраст между 15 и 64 години са работили в този сектор през миналата година, което представлява само 0,1% от общата заетост в ЕС. Интересно е, че около 78% от тях са мъже, докато само 22% са жени, подчертавайки доминиращото присъствие на мъжете в тази индустрия.

Анализът на Евростат разкрива, че Гърция и Италия са две от страните, които наеха най-голям брой работници във водния транспорт в ЕС. Гърция предвожда класацията си с 45 900 заети лица в тази сфера, което представлява 16% от общата заетост във водния транспорт в ЕС. След нея следва Италия с 35 300 заети (12%) и Германия с 28 600 (10%). Тези страни изразяват силното си ангажираност към развитието на морския сектор и възможностите, които той предлага за икономиката им.

Къде има най-много и най-малко заети във водния транспорт в ЕС

От другата страна на спектъра, Люксембург, Малта и Литва са страните от ЕС с най-нисък брой заети във водния транспорт. Въпреки че тези страни може да не разполагат с големи флотилии или да не са пряко свързани с морския транспорт, те все още играят роля във водния сектор чрез различни дейности и услуги.

Водният транспорт е от съществено значение за търговията, туризма и свързаността между нациите в Европа. Въпреки ниската заетост в сравнение с общата работна сила, този сектор продължава да осигурява възможности за работа и развитие. Денят на моряка е прекрасен повод да се отдаде признание на мъжете и жените, които работят във водния транспорт, и да се подчертае значимостта на тяхната професионална преданост и принос към икономиката на Европейския съюз. Виж още инфографики сега.

Денят на моряка, установен с резолюция, приета от Дипломатическата конференция в Манила през 2010 г., има за цел да признае уникалния принос на моряците от цял свят към международната морска търговия, световната икономика и гражданското общество като цяло. Резолюцията „насърчава правителствата, корабоплавателните организации, компаниите, корабособствениците и всички други заинтересовани страни да популяризират надлежно и по подходящ начин Деня на моряка и да предприемат действия, за да го празнуват смислено“.

Денят на моряка е признат от ООН за честван ден, отдавайки заслуженото признание на моряците и техния неоценим принос към опазването на морската среда и развитието на световната икономика. Събитията, свързани с Деня на моряка, ни напомнят за значимостта на мореплаването и ни възбуждат да се ангажираме с опазването на нашите морета и околната среда.

През 2023 година, кампанията посветена на Деня на моряка ни призовава да обърнем специално внимание на приноса на моряците за опазване на морската среда. Темата „MARPOL на 50 – Нашият ангажимент продължава“ подчертава необходимостта от съвместни действия и сътрудничество в борбата срещу замърсяването на морската среда.

Моряците, в работата на които е вградено ежедневното им ангажиране с опазването на околната среда, играят важна роля в този процес. Те не само следят за спазването на международните стандарти и правила за опазване на морската среда, но и са изключително информирани и обучени за предотвратяване и управление на аварии и замърсявания в моретата.

Водният транспорт има ключово значение за европейската икономика, осигурявайки свързаност и възможности за търговия и туризъм. Затова е от съществено значение да се подкрепят и насърчават усилията на моряците за опазване на морската среда.

Евростатовият анализ отразява разпределението на заетостта във водния транспорт в Европейския съюз. Страните като Гърция, Италия и Германия са водещи в наемането на работници в този сектор, като това подчертава ангажимента и интереса им към развитието на морския сектор и значението му за икономиката.

Въпреки ниския брой заети във водния транспорт в страни като Люксембург, Малта и Литва, те все още играят важна роля в този сектор чрез различни услуги и дейности. Това подчертава, че ангажиментът за опазване на морската среда не се ограничава само до страните с големи флотилии, но е от значение за всички нас.

Денят на моряка е възможност да се отдаде признание на моряците и техния неоценим принос за опазване на морската среда и световната икономика. Това е момент за нас да се вълнуваме от значимостта на мореплаването и да се ангажираме със защитата и опазването на нашите морета, които са източник на живот и изобилие. Само чрез обединени усилия и грижа можем да гарантираме устойчивостта и бъдещето на морската среда за генерации напред.